Vacature Uitvoerder / project manager

Home > Vacatures > Uitvoerder / project manager​


Functie omschrijving:

Het begeleiden, coördineren en uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden in het kader van montage en installatie. Met als doel een optimaal verloop van montage en installatiewerkzaamheden op locatie door middel. van planning, coördinatie, leidinggeven en controle.

Werkzaamheden:
– Operationeel leidinggeven
– Zorgen voor afstemming en optimale samenwerking in montageteam en met overige afdelingen
– Coördineren van één of enkele projecten binnen gestelde tijd, kwaliteit en budget
– Coördineren van aanvoer materieel op locatie
– Oplossen van (mogelijke complexe) problemen op locatie
– Bijwonen van bouwvergaderingen
– Overleggen met afnemers en klanten – Adviseren van afnemers en klanten inzake mogelijke wijzigingen en/of meer- en minder werk
– Controleren van de werkzaamheden op locatie
– Verzorgen van voorgangsbewaking binnen gestelde tijd, kwaliteit en budget
– Bijsturen van activiteiten
– Opleveren van projecten
– Signaleren van onveilige situaties en melden bij directie t.b.v. acties
– Rapporteren aan directie
– Bijhouden wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheden:
– Kwaliteit: verantwoordelijk voor waarborgen voortgang en oplevering conform overeengekomen specificaties en wet- en regelgeving
– Financieel: verantwoordelijk voor de realisatie binnen gestelde specificaties en budgetten, overleggen en akkoord verkrijgen op meer- en minderwerk
– Planning: verantwoordelijk voor waarborgen voortgang en oplevering conform overeengekomen planning, overleggen en akkoord verkrijgen afwijkingen
– Communicatie: verantwoordelijk voor duidelijke communicatie van planningen, budgetten en verwachtingen
– Organisatie: verantwoordelijk voor de operationele leiding team monteurs op locatie en goede, veilige en leuke werksfeer

Bevoegdheden:
– Zelfstandig nemen van beslissingen t.a.v. de inzet van mensen en middelen
– Adviseren van klanten en directie t.a.v. verbeteringen en wijzigingen
– Inzage vertrouwelijke personeelsdossiers

Competenties:
– Vakkennis
– Leiderschap
– Klantgerichtheid
– Stressbestendigheid
– Flexibiliteit
– Plan- en organisatievermogen
– Besluitvaardigheid
– Verantwoordelijkheidsgevoel
– Samenwerken
– Empathisch vermogen
– Relationeel vaardig