Overslaan naar inhoud

Waterbassins
Tuinbouw

Home > Scherming > Wateropslag > Waterbassins
In de tuinbouw is water van levensbelang voor de planten. Een belangrijke bron van water is hemelwater, dat kan worden opgevangen in een waterbassin. Zo’n bassin kan zowel binnen als buiten de kas worden geplaatst en is een efficiënte manier om grote hoeveelheden regenwater op te slaan. Hierdoor wordt de tuinder minder afhankelijk van een waterbeheerder en kan hij het opgeslagen water gebruiken om de planten te bewateren.

Aanleggen van een waterbassin

Bij het aanleggen van een waterbassin wordt eerst bepaald hoe groot het bassin moet zijn, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid water voor de teelt. Vervolgens wordt er een gat gegraven en de uitgegraven grond wordt gebruikt om een dijk om het gat te leggen. Op die manier hoef je niet diep te graven om veel water te kunnen bergen. De dijk mag niet te steil zijn om afkalving te voorkomen. Het bassin wordt bekleed met een folielaag om te voorkomen dat het water in de bodem wegzakt.

Opslag ontijzerd bronwater

Een waterbassin kan dus doorgaans worden gebruikt om regenwater op te vangen, maar soms ook als opslag van ontijzerd bronwater. Bij de berekening van de grootte van het waterbassin wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans, waarbij de vrijkomende grond wordt gebruikt voor de bassindijk rondom. Het benuttingspercentage van het waterbassin kan worden verhoogd door meer bassingrond te onttrekken aan het productieareaal, maar dat kan ten koste gaan van de beschikbare grond voor de teelt.

Afdekzeil

Een waterbassin kan worden afgesloten met een afdekzeil, om te voorkomen dat er vuil en bladeren in het water terechtkomen en om verdamping te voorkomen. Als alle regenwater dat in een jaar valt, kan worden opgeslagen in het waterbassin, is er sprake van een 100 procent benutting. In een ideale situatie wordt het volume van het waterbassin dus bepaald door de grootte van het bedrijf. Maar grote bassins vragen een groot grondoppervlak en op veel plaatsen is grond schaars, dus vaak wordt de inhoud van het waterbassin bepaald door de beschikbare grond.

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?

Vraag advies

We maken gebruik van 24/7 service om jou in spoed situaties optimaal van dienst te kunnen zijn. Bel hiervoor naar +31 (0)174 752 550.