Overslaan naar inhoud

Waterbassins
Tuinbouw

Home > Scherming > Wateropslag > Waterbassins

Waterbassins

Waterbassins spelen een cruciale rol in de tuinbouw, waar water van levensbelang is voor de gezondheid en groei van planten. Het opvangen van hemelwater in een waterbassin is een efficiënte en duurzame manier om grote hoeveelheden water op te slaan. Of het nu binnen of buiten de kas wordt geplaatst, een waterbassin biedt tuinders de mogelijkheid om minder afhankelijk te zijn van externe waterbronnen en het opgeslagen water te gebruiken voor het bewateren van planten.

Aanleggen van een waterbassin

Bij het aanleggen van een waterbassin zijn er enkele belangrijke stappen om rekening mee te houden. Allereerst moet de grootte van het bassin worden bepaald op basis van de benodigde hoeveelheid water voor de teelt. Vervolgens wordt er een gat gegraven en wordt de uitgegraven grond gebruikt om een dijk rondom het bassin te creëren. Deze dijk voorkomt dat het water wegstroomt en zorgt ervoor dat het bassin voldoende capaciteit heeft. Het is belangrijk dat de dijk niet te steil is om erosie te voorkomen. Om te voorkomen dat het water in de bodem wegzakt, wordt het bassin bekleed met een folielaag.

Ontijzerd bronwater

Naast het opvangen van regenwater kan een waterbassin ook dienen als opslag voor ontijzerd bronwater. Bij het berekenen van de grootte van het bassin wordt rekening gehouden met een gesloten grondbalans, waarbij de vrijgekomen grond wordt gebruikt voor de bassindijk. Het benuttingspercentage van het waterbassin kan worden verhoogd door meer bassingrond te onttrekken aan het productieareaal, maar dit kan ten koste gaan van de beschikbare grond voor de teelt.

Afdekzeil

Om het waterbassin te beschermen en de waterkwaliteit te behouden, kan het worden afgesloten met een afdekzeil. Dit voorkomt dat vuil en bladeren in het water terechtkomen en minimaliseert verdamping. Het streven is om een zo hoog mogelijke benuttingsgraad te bereiken, waarbij al het regenwater dat in een jaar valt wordt opgeslagen. De ideale grootte van het waterbassin hangt af van de omvang van het bedrijf. Echter, het realiseren van grote waterbassins kan uitdagend zijn vanwege de beperkte beschikbaarheid van grond op veel locaties.

Het belang van waterbassins in de tuinbouw kan niet genoeg benadrukt worden. Ze bieden een duurzame waterbron, verminderen de afhankelijkheid van externe watervoorzieningen en zorgen ervoor dat tuinders in staat zijn om hun planten op een efficiënte manier van water te voorzien. Met de juiste planning en ontwerp kunnen waterbassins een waardevol hulpmiddel zijn voor het behoud en beheer van water in de tuinbouw, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan duurzame landbouwpraktijken.  

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?

Vraag advies

We maken gebruik van 24/7 service om jou in spoed situaties optimaal van dienst te kunnen zijn. Bel hiervoor naar +31 (0)174 752 550.